Nieuwe regels omtrent chippen en registeren bij honden vanaf 1 november 2021

Al aanwezige honden
Heeft u al een hond die na 1 april 2013 geboren of naar Nederland gekomen is? Dan moet deze al verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Wilt u de hond overdragen of gaat u naar het buitenland dan moet de hond ook een paspoort hebben.

Heeft u een oudere hond die nog niet onder deze verplichting valt? Dan hoeft u hem alleen te laten chippen en registreren en van een paspoort te laten voorzien als hij wordt overgedragen naar een nieuwe eigenaar of als u met hem naar het buitenland wilt.

 

 

 

Chip en registratieplicht

Is uw hond al gechipt en geregistreerd?
In Nederland is het al verplicht om elke hond die na 1 april 2013 is geboren of vanuit het buitenland komt te chippen en te registreren.

Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.

Krijgt uw hond eenmalig een nestje? Of haalt u een hond eenmalig uit het buitenland? Dan moet u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen voor niet bedrijfsmatig gehouden honden. Een UBN kost € 19. Dit nummer heeft u nodig als u uw dier(en) laat chippen door een dierenarts of chipper.

Koopt of adopteert u een hond, vraag dan altijd om een registratiebewijs en een paspoort!